Събитията

 На 28.02.2020г.

 се проведе

Работна среща - дискусия

 

Търсене и създаване на условия за намаляване безпричинните отсъствия на учениците от ПГ „Васил Левски“ гр. Ихтиман

 

На срещата присъстваха:

Г-жа Росица Иванова – Началник на РУО – София регион

Г-н Йордан Томов – старши експерт приобщаващо образование

Г-жа Силвия Арнаутска – експерт образование към Община Ихтиман

Г-жа Събина Иванова – инспектор ДПС РУ Ихтиман

Г-жа Зорница Георгиева – Директор Д“СП“ гр. Ихтиман

Г-н Борислав Аргиров – общински съветник ромски лидер

Г-жа Антония Борисова – социален работник към ЦОП Ихтиман

Педагогически специалисти и родители