Ваканции и неучебни дни

Ваканции и неучебни дни

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА:

01.11.2013 г. – 03.11.2013 г. вкл. - есенна ваканция

21.12.2013 г. – 05.01.2014 г. вкл. - коледна ваканция

01.02.2014 г. – 04.02.2014 г. вкл. - зимна ваканция

29.03.2014 г. – 06.04.2014 г. вкл. - пролетна ваканция за І-ХІ клас

29.03.2014 г. – 01.04.2014 г. вкл. - пролетна ваканция за ХІІ клас


НЕУЧЕБНИ ДНИ:

21.05.2014 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература

23.05.2014 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика


НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА:

05.02.2014 г.


КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА:

15.05.2014 г. – XII клас (13 учебни седмици)

22.05.2014 г. – I клас ( 13 учебни седмици )

30.05.2014 г. – II-IV клас (14 учебни седмици)

13.06.2014 г. – V-VIII клас ( 16 учебни седмици )

30.06.2014 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)

30.06.2014 г. – IX-XI клас (18 учебни седмици )