Ваканции и неучебни дни

Ваканции и неучебни дни

На основание чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка със Заповед № РД 09-2118/28.08.2020г. на министъра на образованието и науката

ОПРЕДЕЛЯМ

За учебната 2020-2021 година:

  1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

 

30.10.2020г. – 01.11.2020 г. вкл. есенна

24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. коледна

30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. междусрочна

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас

08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. пролетна за XII клас

 

  1. Неучебни дни

 

19.05.2021 г. ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. втори ДЗИ

25.05.2021 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г. НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г. НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

  1. Начало на втория учебен срок

 

04.02.2021 г. I – ХIІ клас

 

      4. Край на втория учебен срок

 

14.05.2021 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)

30.06.2021 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици)

14.07.2021 г. Х - XI клас – за паралелки с професионална подготовка

 

 

 

Вр.И.Д Директор:

         Силвия Баташка