Прием

Прием след седми клас

2019/2020 учебна година

 

 1. I.                  Прием след седми клас в професия/специалност:

 

 1. Професия: 840070 „Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт“, специалност:  8400701 „Експлоатация на автомобилния транспорт“ – 2 паралелки от 26 ученици - общо 52 броя ученици

 

 1. Професия: 621080 „Монтьор на селскостопанска техника“, специалност: 6210801 „Механизация на селското стопанство“ –

      2 паралелки от 26 ученици -  общо  52 броя ученици 

 

 

 1. Професия: 542040 „Моделиер – технолог на облекло“, специалност: 5420401 „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ – 1 паралелка - 26 броя ученици

 

 1. II.               Образуване на бал за кандидатстване:

 

 • Удвоената оценка по български език и литература от НВО;
 • Удвоената оценка по математика от НВО;
 • Оценката от предмет – математика от завършения етап на образование 
 • Оценката от предмет – география от завършения етап на образование

 

 1. III.           График на дейностите по прием на документи

 

Етапи

I етап

II етап

III етап

 

Подаване на документи

 

03-05 юли

 

до 16 юли

 

24-25 юли

 

Класиране

 

до 11 юли

 

до 18 юли

 

 29 юли

 

Записване

 

до 16 юли

 

до 22 юли

 

 31 юли

 

 1. IV.            Как да кандидатствам?
 • На хартиен носител:
 1. Свидетелство за основно образование
 2. Медицинско свидетелство
 3. Служебна бележка
 • Онлайн:
 1. Сканирано медицинско
 2. Служебна бележка