Прием

ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

№  

Направление

 

     Професия

            Специалност

Срок на обучение

  Брой ученици

1

840

Транспортни услуги

840070

Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт

8400701

Eксплоатация на атомобилния транспорт

5

52

2

 

 

 

 

621

Растениевъдство и животновъдство

621080

Монтьор на селскостопанска техника

6210801

Механизация на селското стопанство

5

26

3.

345

Администрация и управление

345120

Икономист

345123

Земеделско стопанство

5

26

 

ПЛАН – ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

СЛЕД VII КЛАС, съгласно Заповед №РД 10 – 155 от 30.04.2020г. на МОН

 

Ще получите допълнителна информация за дати на провеждане на етапите на класиране.