Учители

Учители

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР.ИХТИМАН

 

Име и фамилия

Преподавател по:

1.

Димитър Бонев

Финанси

2.

Силвия Баташка

Философия

3.

Радослава Ангелова

Икономика

4.

Надежда Реулкова

Професионално обучение – селскостопански предмети

5.

Росица Димитрова

Математика и Иформационни технологии

6.

Ивелина Йорданова

Математика и Информационни технологии

7.

Екатерина Белишка

Български език и литература

8.

Наталия Стойчева

Български език и литература

9.

Иван Йорданов

Български език и литература

10.

Вената Ненова

Информационни технологии и Професионално обучение

11.

Йорданка Коларова

Английски език

12.

Антонина Медарова

Английски език

13.

Цвета Минкина

Руски език, Музика

14.

Йорданка Борисова

История и цивилизация

15.

Иван Спасов

История и цивилизация

16.

Кристина Илиева

География и икономика

17.

Лилия Илиева

Философски цикъл

18.

Диана Кьосева

Физика и астрономия

19.

Веселина Лазарова

Химия и опазване на околната среда

20.

Таня Карамишева

Биология и здравно образование

21.

Христо Гаджев

Физическо възпитание и спорт

22.

Мария Корбанколева

Физическо възпитание и спорт

23.

Георги Коцев

Физическо възпитание и спорт и Професионално обучение

24.

Йорданка Медарова

Професионално обучение – Икономически предмети

25.

Анелия Делиева

Професионално обучение – Икономически предмети

26.

Йорданка Бонева

Професионално обучение – селскостопански предмети

27.

Светломир Ангелов

Професионално обучение – автомобилен транспорт

28.

Валентин Балджийски

Инструктор

29.

Елена Додова

Професионално обучение – текстилна промишленост

30.

Петя Рангелова

Професионално обучение – текстилна промишленост