Учители

Учители

Име   

Фамилия

Преподавател по:

Цвета

Минкина

Английски език

Йорданка

Медарова

Икономика практика

Славейка

Оташлийска

Български език и литература

Екатерина

Белишка

Български език и литература

 Румяна

Спасова 

 Български език и литература

Ивелина

Йорданова

Математика

Росица

Димитрова

Информатика
Информационни технологии

Йорданка

Борисова

История и цивилизация

Лилия

Илиева

Философски цикъл

Диана

Кьосева

Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда

Красимир

Хрисков 

Физическо възпитание и спорт

инж. Светломир

Ангелов

Професионално обучение

Надежда

Реулкова

Професионално обучение

Валентин

Балджийски

Професионално обучение

Йорданка

Медарова

Професионално обучение

Анелия

Делиева

Професионално обучение

Елена

Додова

Професионално обучение